Region Stockholm

Samverkan med Region Stockholm sker inom flera områden och de är en central partner för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och samverkan kring verksamhets integrerat lärande (VIL) inom högskolans utbildningar. Samverkan mellan regionen och RKH är formaliserad utifrån en organisationsstruktur.

KOMMUNER I STOCKHOLM

Utöver region Stockholm samverkar vi även med kringliggande kommuner, såsom Botkyrka, Huddinge och Södertälje gällande verksamma privata vårdgivare inom VFU och kring VIL inom högskolans utbildningar.