Expertlista för krig, migration och hälsa

Här presenteras forskare och medarbetare vid Röda Korsets Högskola som har expertis inom områdena krig, migration och hälsa.
Här presenteras forskare och medarbetare vid Röda Korsets Högskola som har expertis inom områdena krig, migration och hälsa.
Publicerad: 21 mar 2022
Lästid: ca

Charlotta Arwidson

Charlotta Arwidson är doktorand vid Röda Korsets Högskola och forskar om asylsökandes hälsa och deras upplevelser av hälsostöd under asylprocessen.

Område: asylsökandes hälsa

KontaktCharlotta Arwidson

Frida Johansson Metso

Frida Johansson Metso är samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Hon har tidigare arbetat kliniskt som psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Stockholm, samt på Region Stockholms kunskapscenter för patienter med migrationsbakgrund, Transkulturellt Centrum, och är frivilligpsykolog på Röda Korsets Vårdförmedling för papperslösa.

Område:

 • Vård för krigs- och tortyrskadade flyktingar
 • Akut stressreaktioner
 • Posttraumatisk stress
 • Svenska Röda Korsets behandlingsmottagningar för krigsskadade och torterade
 • Transkulturell psykiatri
 • Terapi med tolk
 • Upplevelser av krig, tortyr och flykt
 • Upplevelser av att leva i exil i Sverige och liknande länder (exilrelaterad stress, postmigrationsfaktorer mm) och hur det påverkar hälsa
 • Migration och påverkan på hälsa

Svara på frågor kring forskningsprojekt om:

 • Kvinnors upplevelser av krig och flykt
 • Traumabehandling i framkant
 • Hur asylprocessen påverkas av att den sökande lider av psykisk ohälsa, exempelvis efter tortyr
 • Specifika svårigheter för personer som flytt och identifierar sig som HBTQ
 • Tortyrskadade barn: screening, behandling och dokumentation av skador

Kontakt: Frida Johansson Metso

Petter Tinghög

Petter Tinghög är docent och arbetar som lektor vid Röda Korsets Högskola. Han har disputerat inom det tvärvetenskapliga ämnet ”Tema hälsa och samhälle” vid Linköping universitet och har sedan tidigare en magisterexamen inom ”Internationell Migration och Etniska Relationer” (IMER) från Stockholms universitet. 

Petter Tinghögs forskning har främst behandlat sambandet och olika aspekter relaterade till migration och psykisk hälsa samt socioekonomiska konsekvenser av kronisk sjukdom. Forskningen har huvudsakligen baserats på befolkningsdata från enkäter och register som har analyserats med hjälp av epidemiologiska metoder.

Område: migration och psykisk hälsa

Kontakt: Petter Tinghög

Presskontakt

Helene Komlos Grill
Helene Komlos Grill
Kommunikationsansvarig

+46 (0)8 587 516 11, +46 (0)72-519 36 05 helene.komlos.grill@rkh.se

Helene Komlos Grill