Florence Network in Nursing and Midwifery

Röda Korsets Högskola har sedan starten 1994 deltagit i nätverket Florence Network in Nursing and Midwifery. Vårt lärosäte var även initiativtagare till själva namnet Florence Network. Idag består nätverket av 37 lärosäten i 18 länder inom Europa, och har nästan fördubblats de sista 10 åren. Varje land har högst tre lärosäten representerade, och från Sverige deltar förutom Röda Korsets Högskola även högskolan i Halmstad och Malmö universitet.

Syftet med nätverket är att synliggöra sjuksköterske- och barnmorskeyrket i Europa, bland annat genom

• Utbyten för studenter och lärare

• Jämföra läroplaner och förbättra kvaliteten på sjuksköterske- och barnmorskeutbildning

• Forskningssamarbeten inom sjuksköterskors och barnmorskors arbetsområden

• Utveckla europeiska projekt och intensivprogram

• Delta i förverkligandet av Bolognadeklarationen i Europa

• Få ackreditering för sjuksköterske- och barnmorskeutbildning i Europa

• Delta i Erasmus - Sokrates EU-program

• Finansiering av projekt och spridande av resultat

Nätverket träffas en gång per år, då studenter, lärare och ibland även rektorer deltar i konferensen och i årsmötet. 

The Florence Network