Campus Flemingsberg

Exempel på samverkan som sker inom campus Flemingsberg är Flemingsbergs Science. Röda Korsets Högskola ingår i Flemingsbergs Science styrelse och finns representerad i de olika fokusområden som ryms inom klustret. Flemingsbergs Science utgör ett kluster inom samverkan för utbildning, forskning och innovation i Flemingsberg. https://flemingsbergscience.se

Högskolerådet som leds av Huddinge kommun och bedrivs tillsammans med övriga lärosäten och Sveriges förenade studentkårer (SFS), diskuterar gemensamma strategiska frågor framförallt inom utbildningsverksamheten. https://www.huddinge.se/organisation-och-styrning/moten-kallelser-och-protokoll/huddinge-kommuns-hogskolerad/

Vidare pågår samverkan med Karolinska institutet (KI), Södertörns högskola (SH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) inom campus.