Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

2021 års Astrid Janzon talare

Astrid Norberg, pionjär och Sveriges första professor i omvårdnad.
Astrid Norberg, pionjär och Sveriges första professor i omvårdnad.
Publicerad: 10 sep 2021
Lästid: ca

Astrid Norberg, leg. sjuksköterska, fil.dr. är Sveriges första professor i omvårdnad. Hon tillträdde sin tjänst med titeln professor vid Umeå universitet 1980 och har sedan dess drivit den akademiska utvecklingen av omvårdnadsämnet med en helt avgörande betydelse, inte bara för Norden utan också för hela världen.

Belönats för sitt arbete och inflytelserik forskare

För sitt arbete har hon tilldelats Hans Majestät Konungens medalj av 8:e storleken, utnämnts till hedersdoktor vid Göteborgs universitet, är hedersledamot i Svenska Läkaresällskapet, belönats med stora gerontologipriset och, Umeå universitets förtjänstmedalj.

Hon har även tagit emot priset The International Psychogeriatric Associations Award för sitt ledarskap inom omvårdnad. Enligt det amerikanska Stanford-universitets rankinglista år 2020, tillhör hon också de två procent av de mest inflytelserika forskare inom området omvårdnad.

Etiska frågor centrala

Förutom sin egen forskning har professor Norberg handlett ett sextiotal doktorander under utvecklingen av ämnet, varav ett tjugotal själva har blivit professorer i ämnet. De etiska frågorna har alltid haft central betydelse i professor Norbergs forskning, särskilt med fokus på demens. I en återblick konstaterar hon: 

”När jag ser tillbaka och jämför med den vård av personer med demens som jag upplevde 1958 då ordet inte fanns i min värld, och de stora övervakningssalarna som fanns 1985 när jag började mitt arbete i Umeå med den vård jag ser idag, när varje demenssjuk har en egen bostad, så är jag imponerad över hur mycket som har hänt. Det finns många skäl att klaga över vården men framstegen är otroliga. Jag är övertygad om att omvårdnadsforskningen har bidragit till den positiva utvecklingen (Hamrin et.al 2014. S 69).” 

Pionjärarbete

Genom ett livslångt pionjärarbete där hon har förverkligat sina visioner att inrätta ett helt nytt vitalt kunskapsområde inom vårdforskning, omvårdnad, har Astrid Norberg personifierat vägen till ett klokare och visare samhälle i allmänhet och för vården och omsorgen i synnerhet. Vid Astrid Janzons symposium 26 november på Röda Korsets Högskola får vi lyssna till hennes tal ”Att möta etiska utmaningar genom känsla och moraliskt resonemang”

Mer information