Andra lärosäten

Röda Korsets Högskola ingår i ett nätverk för samverkan som heter KLOSSnet.

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnet är en vidareutveckling av KLOSS, Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan.

KLOSSnet

Kontakt på Röda Korsets Högskola

Per Ekstrand