HemPersonalRektors tankarSamarbete KTH-RKH

Samarbete KTH-RKH

I det gemensamma arbetet med rekrytering av en professor i teknisk vårdvetenskap tillsammans med KTH träffade Högskolans ledning den 22 mars KTH Skolan för teknik och hälsa.

Syftet med mötet var att identifiera samarbetsområden. Exempel på dessa är seminarier inom teknisk vårdvetenskap, gemensamma examensarbeten, utbyte mellan KTH-studenter och RKH-studenter inom hälso- och sjukvård, teknik, innovation och entrepenörskap.

Jag ser fram emot ett mycket givande samarbete som kommer att vara positivt för båda våra lärosäten i framtiden.