HemPersonalRektors tankarFler sjuksköterskor ska utbildas

Fler sjuksköterskor ska utbildas

I den kommande budgetpropositionen föreslås att antalet grundutbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholms län utökas med 240 platser till år 2017.

För vår högskola innebär det en ökning med 30 platser 2015 och framåt.
Vi kommer att ta emot 120 studenter per termin från januari 2015. Platserna föreslås bli permanenta.

I den upphandling som Stockholms läns Landsting gjort avseende uppdragsutbildningar har Röda Korsets Högskola tilldelats specialistutbildning inom intensivvård.

Avtalet gäller från 2014 i fyra år med möjlighet till förlängning i två år.