HemOm ossVi som jobbar härHögskolestyrelsen

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelse

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér

Ordförande

Margareta Albinsson

Vice ordförande

Angelica Rage

Vice ordförande

Tobias Larsson

Ledamot

Jan Mårtensson

Jan Mårtensson

Ledamot

Susanne Georgsson rektor rkh

Susanne Georgsson

Rektor
Professor
+46 (0)8 587 516 61 susanne.georgsson@rkh.se

Marie-Andersson

Marie Andersson

Sekreterare
Rektorsassistent
+46 (0)8 587 516 09 marie.andersson@rkh.se

Linnea Tirmén

Ekonomiansvarig
Personalrepresentant
+46 (0)8 587 516 29 linnea.tirmen@rkh.se

Viktor Kotjerba

Studentrepresentant
Ordförande Röda Korsets Högskolas studentkår