HemOm ossVi som jobbar härHögskolestyrelsen

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelse

Kenth Nauclér

Kenth Nauclér

Ordförande

Margareta Albinsson

Vice ordförande

Angelica Rage

Vice ordförande

Denny Vågerö

Ledamot

Tobias Larsson

Ledamot

Jan Mårtensson

Jan Mårtensson

Ledamot

Marie-Andersson

Marie Andersson

Sekreterare
Rektorsassistent
+46 (0)8 587 516 09 marie.andersson@rkh.se

jeshol

Jessica Holmgren

Lärarrepresentant
Högskolelektor, docent
+46 (0)8 587 516 50 jessica.holmgren@rkh.se

Linnea Tirmén

Ekonomiansvarig
Personalrepresentant
+46 (0)8 587 516 29 linnea.tirmen@rkh.se

Viktor Kotjerba

Studentrepresentant
Ordförande Röda Korsets Högskolas studentkår