Högskoleledningen

Kontakt

Susanne Georgsson Rektor | Professor +46 (0)8 587 516 61
Per Ekstrand Prorektor | Docent, Högskolelektor +46 (0)8 587 516 65
Louise Beskow Förvaltningschef +46 (0)8 587 516 83
Pernilla Hillerås Prefekt +46 (0)8 587 516 48
Heléne Kindström HR-chef +46 (0)8 587 516 56
Marja Schuster Dekan för utbildning | Docent, Högskolelektor +46 (0)8 587 516 47
Eva von Strauss Senior rådgivare, professor +46 (0)8 587 516 16
Marie Andersson Sekreterare, Rektorsassistent +46 (0)8 587 516 09
Ann-Sofie Hylvander Ledningsstöd