Högskoleförvaltningen

Kontakt

Louise Beskow Förvaltningschef +46 (0)8 587 516 83
Sophia Bergqvist HR-handläggare +46 (0)8 587 516 19
Jenny Cadstedt Internationell Strateg +46 (0)8 587 516 72
Pablo Diaz Utbildningsadministratör +46 (0)8 587 516 08
John DiMaria IKT-pedagog +46 (0)8 587 516 07
Per Ekstrand Kvalitets- och samverkansstrateg, Docent, Högskolelektor +46 (0)8 587 516 65
Ann-Sofie Hylvander Ledningsstöd +46 (0)8 587 516 14
Caroline Jarl Ekonomiassistent +46 (0)8 587 516 13
Gerd Johansson Hellman Studievägledare +46 (0)8 587 516 71
Maria Johansson Intendent +46 (0)8 587 516 03
Liliana Johnson VFU-platssamordnare +46 (0)8 587 516 84
Marcela Johnson VFU-platssamordnare +46 (0)8 587 516 39
Helene Kindström HR-chef +46 (0)8 587 516 56
Helene Komlos Grill Kommunikationsansvarig +46 (0) 587 516 11
Emily Pettersson Studievägledare +46 (0)8 587 516 17
Ann-Britt Scherfors Utbildningsadministratör +46 (0)8 587 516 27
Raija Strömberg Ekonomiansvarig +46 (0)8 587 516 29
Charlotta Törmä Ladokansvarig +46 (0)8 587 516 02