Högskoleförvaltningen

Kontakt

Eva von Strauss Förvaltningschef, Dekan för forskning +46 (0)8 587 516 16
Sophia Bergqvist HR-handläggare +46 (0)8 587 516 19
Jenny Cadstedt Internationell Strateg +46 (0)8 587 516 72
Pablo Diaz Utbildningsadministratör +46 (0)8 587 516 08
Gerd Johansson Hellman Studievägledare +46 (0)8 587 516 71
Ann-Sofie Hylvander Ledningsstöd +46 (0)8 587 516 14
Caroline Jarl Ekonomiassistent +46 (0)8 587 516 13
Maria Johansson Intendent +46 (0)8 587 516 03
Liliana Johnson VFU-platssamordnare +46 (0)8 587 516 84
Marcela Johnson VFU-platssamordnare +46 (0)8 587 516 39
Milla Järvelin Internationell koordinator +46 (0)8 587 516 06
Sofia Larsson Forskningssamordnare | Internationell koordinator
Ann-Britt Scherfors Utbildningsadministratör +46 (0)8 587 516 27
Linnea Tirmén Ekonomiansvarig +46 (0)8 587 516 29
Charlotta Törmä Ladokansvarig +46 (0)8 587 516 02