Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Våra profilområden

Ledorden för Röda Korsets Högskola: kraftsamling, kvalitet och globalitet. Högskolans profilområden är global omvårdnad och global hälsa.
Ledorden för Röda Korsets Högskola: kraftsamling, kvalitet och globalitet. Högskolans profilområden är global omvårdnad och global hälsa.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Definitionerna i global omvårdnad och global hälsa tydliggör högskolans profil och inriktning inom samverkan, forskning och utbildning.

Global omvårdnad

Global omvårdnad handlar om att utveckla kunskaper om hälsa, omvårdnad, personer, lidande och ekologi i lokal och global kontext. 

Profilområdet karaktäriseras av befrämjande, aktivism och hållbar utveckling. Detta innebär ett aktivt användande av kunskaper och metoder som inkluderar normmedvetna förhållningssätt för att motverka ojämlikhet och social orättvisa. Ytterst syftar kunskaper i global omvårdnad till att lindra lidande, värna mänsklig värdighet och bidra till hälsa för nuvarande och kommande generationer.

Global hälsa

Global hälsa är ett tvärvetenskapligt område för ett brett spektrum av evidensbaserad praktik och forskning som avhandlar de hälsofrågor som har potential att överskrida nationella, statliga och geografiska gränser.

Det primära målet för global hälsa är jämlikhet i samt förbättring av hälsa hos människor, grupper och befolkningar världen över. Global hälsa karaktäriseras av multidisciplinära och tvärvetenskapliga ansatser och metoder i vilka hälsa beaktas i individ-, befolknings- och miljöperspektiv.

Referenser Global omvårdnad

Garner, B L., Metcalfe, S E., & Hallyburton, A. (2009). International collaboration: A concept model to engage nursing leaders and promote global nursing education partnership. Nurse Education in Practice, 9, 102-108.

Grootjans, J., & Newman, S. (2013). The relevance of globalization to nursing: a concept analysis. International Nursing Review, 60, 78-85.

Röda Korsets Högskola. Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. 2015-04-22.

Svenska Röda Korset. (2017). Om oss. Hämtad 26 mars, 2017 från Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset. (2017). Våra värderingar. Hämtad 26 mars, 2017 från Svenska Röda Korset

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Reviderad 2016. Hämtad från Svensk sjuksköterskeförening 14 mars, 2017

Wilson, L., Costa Mendes, I A., Klopper, H., Catrambone, C., Maaitah, R., Norton M E., Hill, M. (2016). Global Health and Global Nursing: proposed definitions from the Global Advisory Panel on the Future of Nursing. Journal of Advanced Nursing, 72(7), 1529-1540.

Referenser Global hälsa

Koplan, J. P., Bond, T. C., Merson, M. H., Reddy, K. S., Rodriguez, M. H., Sewankambo, N. K., & Wasserheit, J. N. (2009). Towards a common definition of global health. The Lancet, 373(9679), 1993-1995.

Fried, L. P., Bentley, M. E., Buekens, P., Burke, D. S., Frenk, J. J., Klag, M. J., & Spencer, H. C. (2010). Global health is public health. The Lancet, 375(9714), 535-537.

Cernerud, L., Arnesson, H., Kugelberg, S., Paulsson, G., Brodin, H., Olsson, M. C., & Ainestrand, D. (2009). Folkhälsovetenskap-arbetet med ämnets definition. Socialmedicinsk tidskrift, 86(1), 7-10.