Stipendier & Bidrag

Rödakorssjuksköterskor

Bidrag kan sökas av sjuksköterska som genomgått Röda Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola, och som på grund av låg pension, sjukdom, höga boendekostnader eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd. Sökanden förväntas styrka behovet av bidrag.

Dessa stipendier kan endast sökas av Rödakorssjuksköterskor och avser

  • För Stiftelsen Ella Svenssons Fond, vidareutbildning och forskning inom vårdvetenskap
  • För Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond, studier och studieresor
  • För Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs fond

För mer information kontakta Svenska Röda Korset/Stiftelseansvarig per e-post: stipendier@redcross.se eller per telefon: 08 – 452 46 00

Ladda ner ansökningsformuläret

Ansökan sänds senast den 31 oktober 2018 till:

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet
Box 17563
118 91 Stockholm