Stipendier & Bidrag

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet

utlyser följande stipendier för forskning, forskarutbildning,
fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet:

Dessa stipendier kan endast sökas av Rödakorssjuksköterskor och avser

  • För Stiftelsen Ella Svenssons Fond, vidareutbildning och forskning inom vårdvetenskap
  • För Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond, studier och studieresor
  • För Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs fond 

För mer information samt ansökningsformulär kontakta Svenska Röda  Korset/Stiftelseansvarig per e-post: stipendier@redcross.se eller per telefon:08 – 452 46 00.

 

Ansökan sänds senast den 31 oktober 2019 till:

Svenska Röda Korset
Stiftelsen RödakorshemmetBox 17563
118 91 Stockholm

Ansökningsblanketten (Nedladdningsbar MS Word-fil)

Ansökningsblanketten (Nedladdningsbar PDF)