Stipendier & Bidrag

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

 

STIFTELSEN RÖDAKORSHEMMET

utlyser följande stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet:

Dessa stipendier kan endast sökas av Rödakorssjuksköterskor och avser

  • För Stiftelsen Ella Svenssons Fond, vidareutbildning och forskning inom vårdvetenskap
  • För Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond, studier och studieresor
  • För Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs fond, stöd för elever och sjuksköterskor
  • För John Böttigers stiftelse, fortbildning och vidareutbildning

 

För mer information samt ansökningsformulär kontakta
Svenska Röda Korsets stiftelseansvarig per
e-post:  stipendier@redcross.se eller
per telefon: 08-452 46 00.

Ansökan sänds senast den 31 oktober 2020 till:

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet
Box 17563
118 91 Stockholm

Ansökningsblanketten (Nedladdningsbar MS Word-fil)