Stipendier & Bidrag

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet

 

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier. Ekonomiska bidrag kan sökas på våren, medan stipendier kan sökas på hösten.

Stiftelsen Rödakorshemmet kommer i juni 2020 att dela ut bidrag från följande stiftelser:

 • Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för ekonomiskt stöd
 • Stiftelserna O M Björnstjernas understöds- och pensionsfond
 • U L Bångs fond
 • Lotten och Albert Cederlunds minnesfond
 • P Erikssons Vilo- och rekreationsfond
 • Fåhreus fond
 • Lydia Graves fond
 • Med dr Thorbjörn och Anna Hwass minnesfond
 • Helge Ax:son Johnsons fond
 • Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond
 • Jeanne Skiöldebrands fond
 • Fröken Sophie Sundins donationsfond
 • Karin och Hjalmar Tornblads fond
 • John Böttigers Stiftelsen
 • Stiftelsen Disponent John Hedins fond.

Bidrag kan sökas av sjuksköterska som genomgått utbildningen Röda Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola, som om på grund av låg pension, sjukdom, höga boendekostnader eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd.

Sökande förväntas styrka behovet av bidrag.


För mer information samt ansökningsformulär kontakta Svenska Röda  Korset/Stiftelseansvarig per e-post: stipendier@redcross.se eller per telefon:08 – 452 46 00.

 

Ansökan sänds senast den 31 mars 2020 till:

Svenska Röda Korset
Stiftelsen RödakorshemmetBox 17563
118 91 Stockholm

Ansökningsblanketten (Nedladdningsbar MS Word-fil)

Ansökningsblanketten (Nedladdningsbar PDF)