Stiftelsen Rödakorshemmet

Stiftelsen Rödakorshemmet bildades år 1915 av Svenska Röda Korset.
Stiftelsen är huvudman för Röda Korsets Högskola.