Röda Korsets Kunskaps- och kompetenscenter

I april 2020 startades Röda Korsets Kunskaps- och kompetenscenter kring krigs- och tortyrskaderehabilitering. 17 september är det kick-off och du kan följa den via Zoom. 

Svenska Röda Korset (SRK) och Röda Korsets Högskola (RKH) har påbörjat ett långsiktigt samarbete med att grunda ett kunskaps- och kompetenscenter. Syftet är att stärka Röda Korsets arbete nationellt och internationellt i arbetet och forskningen kring tortyrskaderehabilitering.  

Varför grundades det här kunskaps- och kompetenscentret?  

Pernilla Hillerås, prefekt RKH ochUlrika Wickman, avdelningschef  SRK,varförgrundadeskunskaps- ochkompetenscentret?   

- Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Röda Korset både i Sverige och inom rödakors- och halvmånerörelsen en omfattande kompetens.  I Sverige har SRK, RKH och den tidigare Stiftelsen RKC varit pionjärer inom området och upparbetat en gedigen och unik kompetens.    

Trots att behoven av stöd till flyktingar som är krigsskadade eller torterade är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området.    

Med den grunden har SRK, RKH och Stiftelsen RKC arbetat fram ett koncept för ett nationellt kunskaps- och kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.  Stiftelsen RKC upplöstes 2019 och är numera en del av Svenska Röda Korset som idag driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex olika platser i Sverige.   

Kunskaps- och kompetenscentret utvecklas  

Kunskaps- och kompetenscentret har precis grundats och kapacitet och verksamhet byggs successivt upp för att förstärka vård, utbildning och forskning.  

Fokus det närmaste året:   

  • Behovsinventering av prioriterade frågor för att knyta samman det kliniska arbetet med utbildning och en långsiktig vision om forskning  
  • Operativt ansvara för att initiera projekt som rör kunskapsutveckling inom ämnesområdet 
  • Skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och andra enheter/avdelningar inom Svenska Röda Korset 
  • Främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.  

Kick-off 17 september 

Den 17 september 2020 klockan 14.30 till cirka 16.00 är det kick-off för Kunskaps- och kompetenscentret och du kan följa den via Zoom. Länk och annan information kommer här på sidan i augusti.    

Vision  

Tillsammans ska vi arbeta för att få till en förändring så att människor utsatta för krigs-och tortyrskador får bättre hälsa och ökat välmående.   

Med kunskaps- och kompetenscentret samverkar Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset för att främja kunskap och evidens kring omvårdnad, behandling och stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador i Sverige och internationellt.  

Kontakt  

Maria Stålgren, maria.stalgren@rkh.se  08-587 516 82. 

Om Kunskaps- och kompetenscenter kring krigs- och tortyrskaderehabilitering  

  • I april 2020 startades kunskaps- och kompetenscentret. 
  • Kunskaps- och kompetenscentret samfinansieras av SRK och RKH. 
  • Samordnare är Maria Stålgren på RKH.  

Om Röda Korsets Högskola   

Röda Korsets Högskola har drygt 65 anställda och utbildar cirk850 studenter årligen. Sjuksköterskeutbildningen är en av de mest efteraktade i landet.  

Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.   

Om Svenska Röda Korset  

Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö. Det första startade i Stockholm för 35 år sedan (Stiftelsen RKC).  

Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar verksamheterna med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt.  
Svenska Röda Korset

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Om tortyrskador, rehabilitering, behandling och stöd  

FN:s Tortyrkonvention (1984) 

International Committee of the Red Cross policy:  ICRC Policy Document on Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Inflicted on Persons Deprived of their Liberty (2011)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)