Röda Korsets kompetenscenter

I april 2020 startades Röda Korsets kompetenscenter för krigs- och tortyrskaderehabilitering.

Svenska Röda Korset (SRK) och Röda Korsets Högskola (RKH) har påbörjat ett långsiktigt samarbete med att grunda ett kompetenscenter. Syftet är att stärka Röda Korsets arbete nationellt och internationellt i arbetet och forskningen kring tortyrskaderehabilitering.  

Varför grundades det här kompetenscentret?  

Pernilla Hillerås, prefekt på RKH och Ulrika Wickman, avdelningschef på SRK, varför grundades  kompetenscentret?   

- Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Röda Korset både i Sverige och inom rödakors- och halvmånerörelsen en omfattande kompetens.  I Sverige har SRK, RKH och den tidigare Stiftelsen RKC varit pionjärer inom området och upparbetat gedigna kunskaper och erfarenheter.

Trots att behoven av stöd till flyktingar som är torterade eller krigsskadade är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området.    

Med den grunden har SRK, RKH och Stiftelsen RKC arbetat fram ett koncept för ett nationellt kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.  Stiftelsen RKC upplöstes 2019 och är numera en del av Svenska Röda Korset som idag driver behandlingscenter för torterade och krigsskadade på sex olika platser i Sverige. 

Kompetenscentret utvecklas  

Kompetenscentret har precis grundats och kapacitet och verksamhet byggs successivt upp för att förstärka utbildning och forskning.   

Fokus det närmaste året:   

  • Behovsinventering av prioriterade frågor för att knyta samman det kliniska arbetet med utbildning och en långsiktig vision om forskning   
  • Operativt ansvara för att initiera projekt som rör kunskapsutveckling inom ämnesområdet  
  • Skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och andra enheter/avdelningar inom Svenska Röda Korset  
  • Främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.

Vision  

Tillsammans ska vi arbeta för att få till en förändring så att människor utsatta för tortyr- och krigsskador får bättre hälsa och ökat välmående.    

Med kompetenscentret samverkar Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset för att främja kunskap och evidens kring omvårdnad, behandling och stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador i Sverige och internationellt. 

Kontakt  

Maria Stålgren, maria.stalgren@rkh.se  08-587 516 82. 

Om kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering  

  • I april 2020 startades kompetenscentret.  
  • Kompetenscentret samfinansieras av SRK och RKH.  
  • Samordnare är Maria Stålgren på RKH.   

Invigning av kompetenscentret

Kompetenscentret invigdes i september med representanter från Svenska Röda Korset, Röda Korsets Högskola, Internationella rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, Studentkårens representant, läkare och patienter, sakkunniga och medarbetare.

Om Röda Korsets Högskola   

Röda Korsets Högskola har drygt 65 anställda och utbildar cirk850 studenter årligen. Sjuksköterskeutbildningen är en av de mest efteraktade i landet.  

Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.   

Om Svenska Röda Korset  

Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö. Det första startade i Stockholm för 35 år sedan (Stiftelsen RKC).  

Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar verksamheterna med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt. 

Svenska Röda Korset

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Om tortyrskador, rehabilitering, behandling och stöd  

FN:s Tortyrkonvention (1984) 

International Committee of the Red Cross policy:  ICRC Policy Document on Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Inflicted on Persons Deprived of their Liberty (2011)

International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT)