Pressinformation

Kontakt för press- och informationsfrågor:

Helene Komlos Grill
Kommunikationsansvarig
Telefon: 08-587 516 11, 072-519 36 05
E-post: helene.komlos.grill@rkh.se