Tillgänglighetsredogörelse för rkh.se

Röda Korsets Högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur rkh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från rkh.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via servicedesk@rkh.se.

Du kan också ringa oss: 08- 587 516 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på rkh.se som inte är tillgängligt enligt särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1 beskrivs här:

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text.

Alt-text och bildtext saknas.

1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar.

Görs inte idag.

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar

Görs inte idag.

1.3.3 (A) Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

Översyn av webben ska göras och skrivregler bör tas fram.

4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Det finns inte på hemsidan idag, men ska åtgärdas inom kort genom att ReadSpeaker installeras.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla återstående tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av rkh.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-22.