Styrdokument

På den här sidan presenteras högskolans styrande dokument:

Arbets- och beslutsordning för högskolestyrelsen

Forskningsstrategi vid RKH 2015-2019

Färdplan med strategi 2017-2020

Internationaliseringsstrategi vid RKH

Organisation och arbetsordning för ledningsstrukturen vid Röda Korsets Högskola

Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola

RKHs policy för kvalietssäkring 2019-09-17.pdf

Utbildningsstrategi för Röda Korsets Högskola

Policy och handlingsplan för jämställdhet- och jämlikhet vid Röda Korsets Högskola 2019–2021

Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan vid Röda Korsets Högskola 2019–2021