Vår historia

För att kunna ge en bild av Röda Korsets Högskolas historia bör vi gå tillbaka till år 1859 och den Schweiziska bankmannen Henry Dunant. Han upplevde krigets värsta fasor på slagfältet i Solferino i norra Italien. Trots att han själv var på genomresa valde han att inte blunda då han såg de skadade och döende soldaterna. Han gav vård och hjälp och han skapade historia genom att inte göra skillnad på vem han hjälpte. Detta är fröet till Röda Korset och ett synsätt som fortfarande är en ledstjärna.

”Skulle man inte under fredstid kunna bilda hjälporganisationer, med syfte att i krigstid skaffa de sårade vård av frivilliga personer som vore intresserade och kompetenta för sin uppgift?”, skrev Dunant efter sin upplevelse på fältet. Sagt och gjort. Röda Korset bildades 1863 i Genève och 1865 anslöt sig Sverige. Idag är organisationen världens största humanitära nätverk.

Den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige, Röda Korsets sjuksköterskeskola, startades av Emmy Rappe 1866. Hon hade själv fått sin utbildning av Florence Nightingale vid St Thomas’ Hospital i London. Nightingale är den mest kända representanten för sjuksköterskekåren genom alla tider och en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket.