HemOm ossOm ossVår historia

Vår historia

Rödakorssystrar tidigt 1900-tal

För att kunna ge en bild av Röda Korsets Högskolas historia bör vi gå tillbaka till år 1859 och den Schweiziska bankmannen Henry Dunant. Han upplevde krigets värsta fasor på slagfältet i Solferino i norra Italien. Trots att han själv var på genomresa valde han att inte blunda då han såg de skadade och döende soldaterna. Han gav vård och hjälp och han skapade historia genom att inte göra skillnad på vem han hjälpte. Detta är fröet till Röda Korset och ett synsätt som fortfarande är en ledstjärna.

”Skulle man inte under fredstid kunna bilda hjälporganisationer, med syfte att i krigstid skaffa de sårade vård av frivilliga personer som vore intresserade och kompetenta för sin uppgift?”, skrev Dunant efter sin upplevelse på fältet. Sagt och gjort. Röda Korset bildades 1863 i Genève och 1865 anslöt sig Sverige. Idag är organisationen världens största humanitära nätverk.

Den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige, Röda Korsets sjuksköterskeskola, startades av Emmy Rappe 1866. Hon hade själv fått sin utbildning av Florence Nightingale vid St Thomas’ Hospital i London. Nightingale är den mest kända representanten för sjuksköterskekåren genom alla tider och en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket.

Utbildningen startade i Uppsala men 1881 flyttades den till Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. 1927 öppnade Röda Korsets elev- och sjuksköterskehem på Sabbatsbergs sjukhusområde, där fanns utbildningen kvar fram till 2004. Under många år bedrevs utbildningen som internat och naturligtvis utbildades bara kvinnor. Manliga besökare fick finna sig i strikta regler och tidpunkter för sina besök. Det är klart att även dåtidens flickor ville träffa pojkar och det är väl så att en och annan pojkvän förvandlades till bror eller kusin.

De allra första Rödakorssystrarna utbildades främst för att kunna ta hand om sårade i krig och redan 1897 sändes två svenska Rödakorssystrar till kriget i Grekland. År 1912 skickades sedan den första Rödakors-ambulansen till Grekland.

Att utbilda Röda korssjuksköterskor i Sverige är alltså en obruten tradition sedan närmare 150 år. Än idag utbildar Röda Korsets Högskola sjuksköterskor genom vårt treåriga kandidatprogram men vi ger också olika specialist- och vidareutbildningar till redan färdiga sjuksköterskor som arbetar inom vård och omsorg.

År 1915 omorganiserades Svenska Röda Korset. Då bildades Stiftelsen Rödakorshemmet som sedan dess år är huvudman Röda Korsets Högskola. Högskolan är en så kallad enskild högskola vars verksamhet finansieras av staten.

Röda Korsets principer och verksamhet utgör en betydelsefull grund för utbildningarna. Högskolan har alltid haft en internationell profil som berikar undervisningen och präglar vår utbildning än idag.