Vi har utbildat framtidens sjuksköterska sedan 1867

Global hälsa och global omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Vår verksamhet genomsyras av Röda Korsets värderingar med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet.

Vi värnar om vår historia och vi följer med stolthet alla sjuksköterskor som bär Röda Korsets sjuksköterskebrosch ute i arbetslivet.