Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Stort ansvar att förvalta vår sjuksköterskeutbildning

Röda Korsets Högskola som arbetsplats är både innovativ och förändringsbenägen. Det menar Hanna Lachmann, programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet.
Röda Korsets Högskola som arbetsplats är både innovativ och förändringsbenägen. Det menar Hanna Lachmann, programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet.
Publicerad: 07 apr 2021
Lästid: ca

I sin roll arbetar Hanna Lachmann bland annat med att kvalitetssäkra, utveckla, utvärdera och anpassa utbildningen till de behov som finns i framtidens hälso- och sjukvård.

Kan du berätta lite kort om dig själv och vilken roll du har på Röda Korsets Högskola?

– Jag startade min yrkeskarriär som biomedicinsk analytiker med inriktning mot fysiologi. Senare utbildade jag mig till sjuksköterska, arbetade kliniskt inom olika verksamhetsområden och disputerade 2013 med en avhandling rörande verksamhetsförlagd utbildning. Innan jag kom till Röda Korsets Högskola hade jag bland annat arbetat med sjuksköterskeutbildning vid ett annat lärosäte och varit strategisk studierektor för kliniska vårdutbildningar. 

– Jag började arbeta vid Röda Korsets Högskola i början av 2019 och har sedan augusti samma år haft uppdraget som programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet.

Vad innebär det i praktiken?

– Det innebär ett övergripande ansvar för bland annat kvalitetssäkring, pedagogisk utveckling samt kurs- och programutvärdering. I min roll verkar jag också för forskningsanknytning och anpassar utbildningen till de behov som finns i framtidens hälso- och sjukvård. Jag företräder även Sjuksköterskeprogrammet både internt och externt i olika råd och nämnder. Utöver det undervisar jag i handledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), pedagogik, kommunikation och vetenskaplig metod.

 

”Att få arbeta på en högskola med så tydlig profil och anknytning till rödakorsrörelsen är något jag verkligen uppskattar”

 

Hur kom det sig att du började arbeta här?

– Tidigare hade jag läst min specialistsjuksköterskeutbildning inom smärta vid Röda Korsets Högskola. När jag fick frågan om att jobba här tyckte jag att det var både intressant och hedersamt. Att få arbeta på en högskola med så starkt varumärke, tydlig profil och anknytning till Röda korset-rörelsen var, och är, något jag verkligen uppskattar.

Vad tycker du mest om med ditt jobb? 

– Det är kul och spännande att få arbeta på en innovativ och förändringsbenägen arbetsplats som värdesätter hög kvalitet. Vidare har jag trevliga och kreativa kollegor som är tillmötesgående och hjälpsamma närhelst det behövs. Dessutom är det mycket roligt att få arbeta i moderna lokaler på ett fint campus.

Vad är det bästa med Röda Korsets Högskola?

– Tillsammans med våra studenter och vårdens aktörer arbetar vi med att utveckla och anpassa våra utbildningar i takt med tiden. Färdigutbildade studenter ska känna sig kompetenta och redo att möta framtidens hälso- och sjukvård. Röda Korsets Högskola har också ett mycket trevligt kollegium med många kompetenta lärare. Det är en platt organisation med korta och därmed snabba kommunikationsvägar. En gemytlig och trivsam arbetsplats där alla månar om varandra helt enkelt.

Vad är unikt för högskolan?

– Att studera och arbeta vid Röda Korsets Högskola är att tillhöra och vara ambassadör för Röda korset-rörelsen. Vår sjuksköterskeutbildning startade redan år 1867 och Röda Korsets Högskola har sedan dess utbildat kompetenta sjuksköterskor. Vi har en av de mest eftertraktade sjuksköterskeutbildningarna i landet med mycket högt söktryck och det är ett stort ansvar att förvalta.

  

”Jag vill att studenterna ska minnas olika spännande möten och ett respektfullt inkluderande bemötande”

 

Vad kan studenterna förvänta sig av skolans utbildningar?

– De får med sig välförankrad kunskap och blir väl förberedda för sin kommande roll som sjuksköterska i framtidens hälso- och sjukvård. De får dessutom möjlighet till studier i Sverige och utomlands samt träffa inresande studenter från både när och fjärran länder.

Vad vill du att studenterna ska minnas från sin tid på Röda Korsets Högskola?

– Jag vill att de ska minnas spännande möten och ett respektfullt inkluderande bemötande. Jag önskar också att studenterna ska minnas föreläsningar och andra undervisningsmoment som var givande, gav inspiration och väckte nyfikenhet.

Kan du berätta lite om din forskning?

– Jag påbörjade mina forskarstudier när jag arbetade som klinisk sjuksköterska på en utbildningsavdelning. Mitt intresse och avhandlingens fokus var verksamhetsförlagd utbildning. Jag disputerade med en avhandling om studenters upplevelse av lärandeaktiviteter under pågående klinisk interprofessionell utbildning.

Vilket är ditt viktigaste mål med forskningen? 

– Det är att öka förståelsen för studenters upplevelse av läraktiviteter och att tillvarata studenternas uppfattningar om, hur, varför och när lärande sker.