Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Medicinsk teknik är helt avgörande

Här berättar kursansvarig Gunilla Björling och studenterna Minna Haanpää och Ella Lilliengren mer om kursens spännande innehåll.
Här berättar kursansvarig Gunilla Björling och studenterna Minna Haanpää och Ella Lilliengren mer om kursens spännande innehåll.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Hur hanteras risker vid användning av medicinsk teknik inom vården, kopplat till patient, digitalisering och e-hälsa? Det är temat på kursen Medicinsk teknik, digitalisering och E-hälsa vid Röda Korsets Högskola.

Vid Röda Korsets Högskola erbjuds ett flertal fristående kurser. En av dessa är Medicinsk teknik, digitalisering och E-hälsasom ger 7,5 högskolepoäng. Kursen syftar till att ge en större förståelse för regelverket kring medicinsk teknik samt de risker som kan uppkomma.

Men vad är egentligen medicinsk teknik? Kort uttryckt något som är helt avgörande för att sätta diagnos, bota sjukdomar och rädda liv. Det menar Gunilla Björling, docent i ämnet hälsovetenskaper med inriktning mot teknisk vårdvetenskap vid Röda Korsets Högskola och professor i omvårdnad vid Kilimanjaro Christian Medical University College i Moshi, Tanzania. Hon förklarar vidare:

– Medicinsk teknik är teknik som används för att förbättra människors hälsa. En medicinteknisk produkt kan vara allt från ett plåster till en röntgenapparat. Det finns idag över 500 000 medicinsktekniska produkter och det utvecklas ständigt nya.

E-hälsa är, enligt Socialstyrelsens definition, att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. E-recept och läkarbesök via videolänk är några exempel. Men även medicinteknisk utrustning och hälsoappar.

Varför är detta ett viktigt ämne att läsa?

– Det är ett område som är mycket aktuellt i vården och samhället och som hela tiden utvecklas. Antalet medicintekniska produkter inom sjukvården ökar ständigt, och risken för tillbud vid användning av produkterna är stor. Grundläggande kunskap och förståelse i ämnet ger en bättre grund att stå på, förklarar Gunilla.

– Under kursen ska studenten bland annat kunna relatera kursinnehållet till en praktikplats eller en arbetsplats inom vården. På så vis kommer kunskaperna till praktisk nytta och studenten får inspiration till en säkrare sjukhusmiljö.

Vem borde läsa kursen tycker du?

– Kursen vänder sig till de som har sin profession eller kommande profession inom hälso- och sjukvård och hanterar medicintekniska produkter, avslutar Gunilla.

Några som gått kursen Medicinsk teknik, digitalisering och E-hälsa är Minna Haanpää och Ella Lilliengren. Minna är utbildad specialistsjuksköterska inom företagshälsovård. Idag läser Minna läser en magisterutbildning inom E-hälsa vid Linnéuniversitetet. Ella går Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola och jobbar vid sidan om inom vården.

Varför läste ni den fristående kursen ´Medicinsk teknik, digitalisering och E-hälsa´? 

Minna: ”På mitt magisterprogram fanns några poäng där jag själv kunde vara med och styra innehållet. Dagens sjuksköterskor hanterar väldigt mycket medicinteknisk utrustning och det kommer hela tiden nya digitala lösningar. Därför kändes kursen helt relevant.”

Ella: ”Under utbildningen fanns möjlighet att själv välja en kurs. Jag kände att detta var ett område jag inte studerat på djupet i andra kurser. Medicinsk teknik utvecklas allt snabbare och har du en bra grund i ämnet är det lättare att senare bygga på med mer kunskap”

Vad var mest givande?

Minna:  ”Jag lärde mig mycket om medicintekniska produkter som jag inte lärde mig på grundutbildningen. Kursen passar jättebra till sjuksköterskor som, likt jag själv, har en lite äldre utbildning. Den ger bra förståelse för de risker som är kopplade till medicinteknik.”

Ella: ”Med en fördjupad kunskap i ämnet fick jag en slags aha-känsla kring sådant jag läst tidigare. Jag uppskattade att få reflektera fritt över regelverk och frågor kring etiska aspekter gällande användning av medicinteknisk utrustning”.

Hur använder ni er av kunskapen idag?

Minna: ”Jag kommer fortsätta arbeta inom E-hälsa och hälsoinformatik även i framtiden. Kursen har gett mig en mycket bra grund att stå på kring medicinsk teknik och regulatoriska frågor kopplat till den”.

Ella: ”På min nuvarande praktik är trakeostomier vanligt förekommande. Under kursen hade vi en väldigt bra föreläsning om just trakeostomier där jag lärde mig varför materialval och handhavande är viktigt. Det är ett konkret exempel. Jag skulle också säga att jag idag har en fördjupad förståelse kring varför jag gör saker och inte bara hur jag gör saker.”

Mer information