Internutlysning av uppdrag som vice ordförande till utbildnings- och forskningsnämnden

Annonsen vänder sig till dig som redan är anställd på Röda Korsets Högskola.

Den 1 september sammanslås Utbildningsnämnden och Forskningsnämnden till Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN). UFN ansvarar för kvaliteten i den akademiska verksamheten, utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt högskolans vetenskapliga inriktning.

Nämnden ska säkerställa att det finns ett nära och tydligt samband mellan forskning och utbildning, att utbildningen på alla nivåer är forskningsanknuten. Ordförande i den nya nämnden är vår nya biträdande professor som tillträder samma dag. Ordföranden i UFN är även med i Ledningsrådet där övergripande beslut fattas av rektor.

Förutom ordförande och vice ordförande består nämnden av ledningsstöd, programansvarig från grund- och en från avancerad nivå, studentrepresentant, lärarrepresentant samt en representant från studieadministrationen. Uppdraget som vice ordförande utlyses härmed internt.

Uppdraget som ordförande specificeras nedan och ordföranden kommer att delegera och fördela delar av uppdraget till vice ordförande efter överenskommelse.

Uppdraget kräver initiativ- analys- och organisationsförmåga, vana att bereda frågor och skapa underlag samt erfarenhet av att leda möten. Personen som sökes till uppdraget ska vara genuint intresserad av övergripande utbildnings- och forskningsfrågor, vara väl insatt i lagstiftning och förordningar, ha lätt för att samarbeta och ha en beredskap för förändringar och snabba beslut.

Ansökan ska innehålla meriter adekvata för uppdraget samt en motivering till ansökan. Sökande ska ha lägst doktorsgrad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ansökan får bestå av max tre A4-sidor.

Omfattningen som vice ordförande är inledningsvis 25 % med möjlighet till utökat uppdrag. Uppdraget gäller fr o m den 15 september 2020, är på tre år med möjlighet till förlängning.

Ansökan skickas till ansokan@rkh.se senast den 2020-08-30.

Uppdrag Ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden

Ordförande för Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) fattar, efter samråd med nämnd och prefekt, beslut om utbildningsprogrammens organisation och arbetsformer.  Ordförande i UFN är ansvarig för högskolans arbete med studenternas verksamhetsintegrerade lärande och för processer för att kvalitetssäkra högskolans utbildningar.

Högskolans ordförande i UFN bereder ärenden med förslag till ledningsrådet för beslut om:

 • utbildningsstrategi
 • strategiska nationella och internationella samarbeten och ingående i avtal
 • ansökan om nya examensrättigheter
 • inrättande och nedläggning av utbildningsprogram och huvudområden

Ordförande i UFN ska med stöd av nämnden fatta beslut om:

 • fastställande av huvudområde för utbildningen
 • utbildningsplaner
 • revideringar av befintliga utbildningsplaner
 • lokal examensordning
 • strategier för studenternas verksamhetsintegrerade lärande
 • betygssystem för utbildningen
 • undantag från behörighetsvillkor för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • kursplaner
 • revideringar i tidigare beslutade kursplaner

Ordföranden i UFN är ansvarig för processer för att kvalitetssäkra högskolans forskning. Vidare är ordförande ansvarig för att högskolan har väldefinierade och ändamålsenliga forskningsinriktningar och ska med stöd av nämnden bereda ärenden med förslag till ledningsrådet för beslut om:

 • forskningsstrategi och fördelning av statliga forskningsanslag
 • förslag på innehåll i styrdokument rörande högskolans forskning

Utbildnings- och forskningsnämndens ordförande ansvarar för och fattar med stöd av nämnden beslut om övergripande forskningsetiska frågeställningar vid högskolan och kan verka rådgivande.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

Välkommen med din ansökan via e-post till ansokan@rkh.se