Utbildning avancerad nivå

Vidareutbildning avancerad nivå: Medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa – 7,5 hp

Vill du specialisera dig inom området hantering av risker kopplade till medicinsk teknik, digitalisering och eHälsa? Nu ges en kurs inom området vid Röda Korsets Högskola. Sista ansökningsdatum är 11 februari.

Kursen ges på avancerad nivå och syftar till att:

  • ge en ökad förståelse för regelverket kring medicinsk teknik samt risker som kan uppkomma vid dess användning, kopplat till olika perspektiv såsom omvårdnad, etik och globalisering
  • öka kunskapen om och ge fördjupad förståelse för olika sätt att underlätta den enskilda människans strävan efter att behålla eller återfå hälsa, integritet och självbestämmande med stöd av teknik och digitalisering relaterat till specialistsjuksköterskans omvårdnadsarbete.

Kursen på 7,5 poäng har studietakten halvfart och börjar 22 mars. Den är webbaserad med självstudier, föreläsningar, case-diskussioner, seminarier, instuderingsfrågor och gruppdiskussioner. Studietakten är deltid.

Ansökan och behörighet

Behöriga att söka är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 p eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt avlagt kandidatexamen.

Skicka din ansökan senast 11 februari via:

https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?jobid=146942