Biträdande prefekt

Vi söker en biträdande prefekt, ett särskilt uppdrag för dig som är lektor – vill du bli en av oss?

Om Röda Korsets Högskola
Vi är stolta över vårt varumärke - att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor sedan år 1866. Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år och vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest eftertraktade i landet. Tillsammans utvecklar och anpassar vi oss för att möta framtidens behov inom hälsa och vård. Global hälsa och global omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi erbjuder
en arbetsplats i ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner.

Den hälsovetenskapliga institutionen leds av en prefekt. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs gärna mer på www.rkh.se.

Uppdraget som biträdande prefekt är nyinrättat och är ett uppdrag på heltid i tre år med möjlighet till förlängning. Anställningen som lektor är en tillsvidare anställning med inledande provanställning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Direkt underställd prefekt med delansvar för arbetsmiljö, budget, resurser, verksamhet och utveckling inom institutionen.
 • Deltar i att säkerställa att utbildning på grund och avancerad nivå, forskning och internationalisering bedrivs med hög kvalitet utifrån uppsatta mål.
 • Ansvarar delvis för institutionens kompetensförsörjning och deltar i utvecklingen av en kompetensförsörjningsstrategi.
 • Arbetar med medarbetarnas karriärutveckling exempelvis genom pedagogisk meriteringsportfölj.
 • Ansvarar för fastställande av tjänstgöringsplaner för institutionens lärare, samt för att de utarbetas och följs upp.
 • Främjar genomförande och utvärderar följsamhet av riktlinjer och arbetsformer.
 • Företräder organisationen och främjar samverkan både internt och externt.
 • Ersätter prefekt vid behov.
 • Lektorstjänst med förordnande som biträdande prefekt på tre år med möjlighet till förlängning.
 • Uppdraget kombineras med fördel med viss egen forskning.
 • Utbildningsmoment för studenter ingår.

Kvalifikationer

 • Yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård
 • Akademisk utbildning, lägst doktorsexamen inom lärosätets hälsovetenskapliga områden
 • Väl insatt i forsknings- och utbildningsfrågor samt ha goda kunskaper om styrningen inom högskolesektorn
 • Dokumenterat goda ledaregenskaper
 • Intresse och fallenhet för medarbetar- och organisationsfrågor och förmåga till ett proaktivt, empatiskt ledarskap som främjar respekt, tillit och samarbete
 • Starkt engagemang, integritet, och förmåga att skapa och bibehålla goda relationer till medarbetare och externa parter
 • Erfarenhet av att planera och leda administrativa processer
 • Förmåga till projektledning
 • Kunna bidra till att stärka högskolans varumärke som hälsovetenskapligt lärosäte

Meriterande

 • Erfarenhet av att leda verksamhet innebärande större budgetansvar
 • Erfarenhet av liknande ledningsuppdrag vid högskola/universitet

Bedömningsgrunder

Röda Korsets Högskola kommer vid rekrytering till denna tjänst att göra en helhetsbedömning av din kompetens och skicklighet. Förutom dokumenterade meriter, premierar vi dig som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten i linje med högskolans ledord.

Arbetet vid Röda Korsets Högskola vilar på Röda Korsets värdegrunder och principer. Vi värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningen är en tillsvidare anställning med en inledande provanställning med start enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till:
https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdag är den 13 september 2020.

Ytterligare upplysningar om tjänsten:      
Prefekt Pernilla Hillerås
pernilla.hilleras@rkh.se

Maria Åling, SULF
maria.aling@rkh.se