Röda Korsets Högskola söker en statistiker i projekt om hälsa och levnadsvillkor hos nyanlända och asylsökanden

Röda Korsets Högskola söker en statistiker i projekt om hälsa och levnadsvillkor hos nyanlända och asylsökanden

Om Röda Korsets Högskola
Vi är stolta över vårt varumärke - Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till en global humanitär rörelse med en stark tradition sedan 1866. Idag bedriver Röda Korsets Högskola utbildning och forskning inom hälsovetenskaper ur ett globalt perspektiv.
Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 sjuksköterskestudenter per år.

Våra värdeord
är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Den hälsovetenskapliga institutionen,
där denna tjänst är placerad, leds av prefekt och utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs gärna mer på www.rkh.se

Vi erbjuder
en arbetsplats i ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus, strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom en bra ”work-life balance”, där medarbetaren kan känna delaktighet och erbjudas attraktiva förmåner.

Forskning vid högskolan
Högskolan erbjuder en attraktiv och kreativ forskningsmiljö som i enlighet med rödakors­rörelsens visioner bedriver hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv. Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.

Denna tjänst kommer att vara en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ”Resilens, Mental health and Social particpation among Refugees,(RMSR)” under ledning av professor Fredrik Saboonchi. Forskningen i programmet omfattar flera parallella projekt och sker i nära samarbete med främst Karolinska Institutet men även med andra nationella, nordiska och internationella forskargrupper och myndigheter.

Fokus ligger på studier om socialt deltagande, levnadsvillkor och psykisk hälsa hos flyktingar och asylsökande i Sverige.

Arbetsuppgifter
Vi söker en statistiker på viss tid för arbete inom detta spännande forskningsprogram som innefattar studier med både tvärsnitts- och longitudinella design. Datamaterialet består främst av enkätdata och registerbaserad data. Arbetet innebär databas-management och hantering samt dataanalyser och resultatpresentation. Du kommer också att vara delaktig i planering och genomförande av kommande datainsamlingar och databasuppbyggnad.  

Kvalifikationer
Arbetet fordrar högskoleutbildning i statistik eller motsvarande och arbetslivserfarenheter som statistiker inom det beteendevetenskapliga och/eller folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska forskningsområden.

Du ska ha goda kunskaper i programmering i främst SPSS men även i andra vanligt förekommande analysplattformer. Mycket goda kunskaper om hantering och analys av enkätdata och befolkningsbaserade register med vanliga statiska och epidemiologiska analyser är ett krav. Kunskap i verktyg för Strukturella Ekvations Modelleringar (SEM), främst Mplus är särskilt meriterande. Stöd för arbete med SEM, och möjlighet till kompetensutveckling i området finns inom forskningsprogrammet.

Du bör också ha mycket goda kunskaper i resultatpresentation för både vetenskapliga artiklar och men även andra typer av rapporter.

Ett krav är att du uttrycker dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift. Du har en analytisk läggning, är noggrann, initiativrik, har god samarbetsförmåga och kan arbeta under perioder med viss tidspress.

Mycket goda kunskaper i engelska, och adekvata kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt är en förutsättning för uppdraget.
Du har förmåga att arbeta självständigt och är van vid forskning som genomförs i grupp.

Ansökan
Anställningen är en visstidsanställning 50-100% enligt överenskommelse i sex månader med start i augusti med möjlighet till förlängning.

Röda Korsets Högskola kommer vid rekrytering till denna tjänst att göra en helhetsbedömning av din kompetens och skicklighet. Förutom dokumenterade meriter, premierar vi dig som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten i linje med högskolans ledord.

Allt arbete vid Röda Korsets Högskola vilar på Röda Korsets värdegrunder och principer. Vi värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
                                  
Information om anställningen:
Kontaktperson:
För mer information om tjänsten, kontakta Fredrik Saboonchi, 08 - 587 516 55.

Facklig företrädare:
Maria Åling SULF, maria.aling@rkh.se

Sista ansökningsdag är den 29 maj. Intervjuer kan komma att ske löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Välkommen med din ansökan via e-post till ansokan@rkh.se