Vi söker en IT-strateg - vill du bli en av oss


Vi är stolta över vårt varumärke - Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition sedan 1866, av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest efteraktade i landet. Vi är ca 70 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år. Vi erbjuder en arbetsplats i ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom våra verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner. Verksamhet och värdegrund vid högskolan styrs bland annat av samarbete med föreningen, Svenska Röda Korset.

Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan där omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap samt teknik och hälsa är våra fokusområden.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Högskoleförvaltningen
Röda Korsets Högskolas Högskoleförvaltning består av ca 15 medarbetare som tillhandahåller gemensamt administrativt stöd för vårt huvuduppdrag att utbilda, forska, samverka och främja internationalisering. Högskoleförvaltningen bidrar med expertis och stödjer personal och studenter, utvecklar och ansvarar för rutiner och processer samt ombesörjer personal- och studenthälsa samt kvalitetssäkringssystem. Den interna verksamheten bedrivs i nära samarbete med högskolans institution och ledning. Högskoleförvaltningens uppdrag inkluderar även administration gentemot externa uppdragsgivare och partners nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Vid Röda Korsets Högskola sker en kontinuerlig utveckling av IT och möjligheter till nya arbetssätt ges via digitalisering. Idag är högskolans IT-verksamhet; drift, systemadministration och IT-support delvis outsourcad. IT-strateg planerar hur vi ska utveckla det framtida IT-stödet och digitaliseringen inom pedagogiken i nära samarbete med IKT-pedagogen. IT-strategen kommer inte att ha något personalansvar.

Det innebär att:

  • se över och vidareutveckla strategier, policys och teknisk arkitektur
  • ansvara för systemutveckling, drift och behörighetssystem för högskolegemensamma IT-tjänster
  • koordinera intern- och extern samverkan inom IT
  • handha upphandlingar och inköp inom IT och telefoni
  • leda och driva projekt
  • hantera och bevaka avtal
  • utvärdera, följa upp och kvalitetssäkra IT verksamheten
  • representera högskolan i olika nätverk

Kvalifikationer

Vi söker dig och är innovativ, drivkraftig, lösningsorienterad.  Du behöver ha förmåga att se förbättringsområden och omsätta dessa i handling och arbeta målinriktat.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva och leda IT-projekt (från kravanalys till projektledning), och genom ett pedagogiskt förhållningssätt involverar medarbetare.
Du har arbetat med IT-arkitektur och strategi likväl som operativt tekniskt arbete i moderna IT-miljöer samt med IT-integrationer. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med externa leverantörer såsom beställare och kravställare.

Du behöver ha erfarenhet av Microsofts molntjänster (Azure och Office365) samt teknisk kompetens inom identitetshantering (Microsoft ADFS), SQL, Windows Server, Jira.

Personliga egenskaper som vi som värderar är att du är analytisk, flexibel och tänker strategiskt och långsiktigt.
Då Röda Korsets Högskola är en liten organisation är det viktigt att du som person är prestigelös och har god samarbetsförmåga, liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande
Du får gärna ha erfarenhet av arbete vid högskola/universitet och därmed erfarenhet av studieadministrativa system såsom Ladok och Canvas.

Bedömningsgrunder
Röda Korsets Högskola kommer vid rekrytering till denna tjänst att göra en helhetsbedömning av din kompetens och skicklighet. Förutom dokumenterade meriter, premierar vi dig som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten i linje med högskolans ledord.

Arbetet vid Röda Korsets Högskola vilar på Röda Korsets värdegrunder och principer. Vi värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Du kommer med denna anställning vara en del av världens största humanitära organisation där våra värdeord är respekt, samverkan, tillit och där vi tycker det är viktigt att bidra till ett gott arbetsklimat.

Anställningen är en tillsvidare anställning med en inledande provanställning med start enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan till: ansokan@rkh.se
Sista ansökningsdag är den 30 november men intervjuer kan komma att ske löpande.

Dina ansökningshandlingar kommer att behandlas enligt GDPR. Läs mer på vår hemsida www.rkh.se

Ytterligare upplysningar om tjänsten:                  

Louise Beskow
Förvaltningschef
louise.beskow@rkh.se

Maria Johansson, ST
maria.johansson@rkh.se

Maria Åling
maria.aling@rkh.se