Styrdokument

På den här sidan presenteras högskolans styrande dokument:

Arbets- och beslutsordning för högskolestyrelsen

Forskningsstrategi vid RKH 2015-2019

Färdplan med strategi 2017-2020

Internationaliseringsstrategi vid RKH

Organisation och arbetsordning för ledningsstrukturen vid Röda Korsets Högskola

Rektors delegationsordning för Röda Korsets Högskola

RKHs policy för kvalietssäkring

Utbildningsstrategi för Röda Korsets Högskola

Policy och handlingsplan för jämställdhet- och jämlikhet vid Röda Korsets Högskola 2019–2021

Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan vid Röda Korsets Högskola 2019–2021