Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Kvalitetssäkring, styrdokument och policies

Vår kvalitetssäkring ska bidra till goda förutsättningar att bedriva ett målinriktat och systematiskt kvalitetsarbete – som utvecklar och kvalitetssäkrar högskolans utbildningar, forskning och samverkan.
Vår kvalitetssäkring ska bidra till goda förutsättningar att bedriva ett målinriktat och systematiskt kvalitetsarbete – som utvecklar och kvalitetssäkrar högskolans utbildningar, forskning och samverkan.
Publicerad: 12 mar 2021
Lästid: ca

Utöver kvalitetssäkring ska systemet även bidra till att arbetet med jämställdhet, likabehandling och internationalisering får en högre kvalitet.

Högskolans utbildningar och forskning ska möta framtidens globala utmaningar inom hälsa- och vårdområdet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningarna och forskningen sker inom högskolans olika specialistområden och inom det övergripande profilområdena global hälsa och global omvårdnad. 

Högskolans policy för kvalitetssäkring är uppbyggd utifrån ESG standards, och anger ramarna för högskolans kvalitetssäkringsarbete. Policyn följer en sexårscykel där interna granskningar och externa granskningar med enskilda partnerlärosäten ingår.

Kvalitetsråd följer upp terminsvis

Utöver högskolans personal är studenter, samverkanspartners och företrädare från arbetslivet viktiga aktörer i kvalitetsarbetet. Röda Korsets Högskola har som intention att utveckla en kvalitetskultur där alla känner delaktighet och engagemang.

Kvalitetssäkringssystemet är uppbyggt och anpassat utifrån högskolans organisation och ansvarsfördelning. I högskolans arbetsordning för ledningsstrukturen och rektors delegationsordning anges ansvar och uppdrag inom kvalitetsarbetet.

Inom den operativa verksamheten har prefekt och förvaltningschef ansvar för att kvalitetsarbetet genomförs. Utbildnings- och forskningsnämnden har övergripande ansvar för att kvalitetssäkra processer inom högskolans utbildningar respektive forskning. Högskolans kvalitets- och samverkansstrateg har ett samordnande ansvar för uppföljningen av kvalitetsarbetet vid högskolan.

Uppföljning av kvalitetsarbetet sker terminsvis i högskolans interna kvalitetsråd och återrapportering sker till ledningsrådet. Kvalitetsrådet representeras av olika nyckelfunktioner inom verksamheten samt av en student. Kvalitetsrådet stödjer även processerna vid olika utvärderingar.

Målstyrd handlingsplan för kvalitetsarbete

Det operativa kvalitetsarbetet vid högskolan konkretiseras i en målstyrd handlingsplan för kvalitetsarbete, som säkerställer en cyklisk planering med styrning och uppföljning. Den modell/cykel som används har inspirerats av W E Deming, Plan-Do-Check-Act (PDCA) cykel. Årshjul anger tider när uppföljning av kvalitetsarbetet ska ske inom verksamhetens olika områden.

webbgrafik1.png