Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämnden har flera uppdrag. Dels ansvarar nämnden för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.

Det åligger Utbildnings- och forskningsnämnden att utveckla utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå, samt att tydliggöra och vidareutveckla högskolans prioriterade forskningsinriktningar.

Nämndens uppdrag är att säkerställa sambandet mellan utbildning och forskning genom att se till att samtliga utbildningar har en tydlig forskningsanknytning.

Nämnden ska också möjliggöra och samordna strategiska nationella och internationella samarbeten vid lärosätet och verka för att tillvara ta de synergieffekter som kopplingen till Svenska Röda Korset erbjuder.  Vidare ansvarar nämnden för att föreslå strategiska satsningar inom såväl utbildning som forskning.

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämnden leds av ordföranden. Dessutom ingår i nämnden en vice ordförande, ledningsstöd, programansvarig för grundutbildningen, samordningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå, studierektor, studentrepresentant, samt en representant från studieadministrationen.

Medlemmar i Utbildnings- och forskningsnämnden

Maria Jirwe_Kvadratjpg.jpg
Maria Jirwe

Ordförande
+46 (0)8 587 516 40
maria.jirwe@rkh.se

Berit Cronfalk_Kvardrat.jpg
Berit Cronfalk

Vice ordförande
+46 (0)8 587 516 86
berit.cronfalk@rkh.se

Hanna Lachmann
Programansvarig, sjuksköterskeutbildningen
+46 (0)8 587 516 53
hanna.lachmann@rkh.se

Janet Mattsson
Samordningsansvarig för utbildning på avancerad nivå
+46 (0)8 587 516 28
janet.mattsson@rkh.se

Inger Wallin Lundell_Kvadrat.jpg
Inger Wallin Lundell

Studierektor
+46 (0)8 587 516 49
inger.wallin.lundell@rkh.se

Charlotta Törmä
Representant för studieadministrationen
+46 (0)8 587 516 02
charlotta.torma@rkh.se

Tova Eriksson
Studentrepresentant

Emma Irving
Ledningsstöd
+46 (0)8 587 516 06
emma.irving@rkh.se