Så kontaktar du oss i Högskoleförvaltningen

Louise Beskow
Förvaltningschef
+46 (0)8 587 516 83
louise.beskow@rkh.se

Johannes Aurén
IT-samordnare
+46 (0)8 587 516 69
johannes.auren@rkh.se

Sophia Bergqvist
HR-handläggare
+46 (0)8 587 516 19
sophia.bergqvist@rkh.se

Jenny Cadstedt
Internationell strateg
+46 (0)8 587 516 72
jenny.cadstedt@rkh.se

Pablo Diaz
Utbildningsadministratör
+46 (0)8 587 516 08
pablo.diaz@rkh.se

John DiMaria_Kvadrat.jpg
John DiMaria

IKT-pedagog
+46 (0)8 587 516 07
john.dimaria@rkh.se

Per Ekstrand_Kvadat.jpg
Per Ekstrand

Kvalitets- och samverkansstrateg, docent
+46 (0)8 587 516 65
per.ekstrand@rkh.se

Sara Hedberg
Ledningsstöd
+46 (0)8 587 516 10
sara.hedberg@rkh.se

Ann-Sofie Hylvander
Ledningsstöd
+46 (0)8 587 516 14
ann-sofie.hylvander@rkh.se

Emma Irving
Ledningsstöd
+46 (0)8 587 516 06
emma.irving@rkh.se

Caroline Jarl_Kvadrat.jpg
Caroline Jarl

Ekonomiassistent
+46 (0)8 587 516 13
caroline.jarl@rkh.se

Maria Johansson_Kvadrat.jpg
Maria Johansson

Intendent
+46 (0)8 587 516 03
maria.johansson@rkh.se

Liliana Johnson
VFU-platssamordnare
+46 (0)8 587 516 84
liliana.johnson@rkh.se

Marcela Johnson
VFU-platssamordnare
+46 (0)8 587 516 39
marcela.johnson@rkh.se

Helene Kindström_Kvadrat.jpg
Helene Kindström

HR-chef, säkerhetsansvarig
+46 (0)8 587 516 56
helene.kindstrom@rkh.se

Helene Komlos Grill_Kvadrat.jpg
Helene Komlos Grill

Kommunikationsansvarig
+46 (0)8 587 516 11
helene.komlos.grill@rkh.se

Emily Pettersson
Studievägledare
+46 (0)8 587 516 17
emily.pettersson@rkh.se

Ann-Britt Scherfors
Utbildningsadministratör
+46 (0)8 587 516 27
ann-britt.scherfors@rkh.se

Raija Strömberg
Ekonomiansvarig
+46 (0)8 587 516 29
raija.stromberg@rkh.se

Charlotta Törmä
Ladokansvarig
+46 (0)8 587 516 02
charlotta.torma@rkh.se

 

Foto: Sören Andersson