”Det bästa är att möta studenterna”

Ett stort intresse för pedagogik ledde den tidigare barnmorskan Gabriella Ahlenius till Lärarhögskolan och så småningom till en undervisande tjänst på Röda Korsets Högskola.
Ett stort intresse för pedagogik ledde den tidigare barnmorskan Gabriella Ahlenius till Lärarhögskolan och så småningom till en undervisande tjänst på Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 29 mar 2022
Lästid: ca

Gabriella Ahlenius arbetade länge kliniskt som barnsjuksköterska och barnmorska. Vid Röda Korsets Högskola kommer hennes erfarenheter väl till pass och det går inte att ta miste på hennes kärlek för studenterna.

När hon får frågan hur länge hon jobbat på Röda Korsets Högskola svarar hon ”länge, i 17 år för att vara exakt”. Ändå tycker hon att jobbet hela tiden känns nytt – det kommer ju alltid nya studenter att undervisa och interagera med. Att möta, diskutera och reflektera med dem är utan tvekan det bästa med yrket menar Gabriella. 

”Det är roligt att få lyssna på studenternas reflektioner”

– Jag tycker mycket om att undervisa. Det är väldigt stimulerande att möta studenter och jag uppskattar när de ifrågasätter det jag säger så att vi kan föra en diskussion. Jag tycker också att det är roligt att få lyssna på studenternas reflektioner. De är ofta i olika åldrar och kommer med andra erfarenheter. De bidrar till utbildningens kvalitet här på högskolan, säger Gabriella.  

På Röda Korsets Högskola arbetar Gabriella som högskoleadjunkt med ansvar för kursen Kvinnor och barns hälsa under termin fyra. Hon är också ansvarig för och utbildar inom ämnet Folkhälsovetenskap. I termin ett är det en introducerande folkhälsovetenskaplig kurs och i termin fyra handlar det mycket om hälsofrämjande arbete och hälsosamtalet.

– Folkhälsovetenskap kan ibland väcka känslor och det kan bli mycket intressanta samtal i klassrummet. Vad menar man med jämlikhet inom hälsa till exempel? För att förstå ett begrepp måste man få diskutera det också, så att det inte bara blir inlärning på ytan, säger Gabriella. 

Intresset för undervisning har genomsyrat arbetslivet

Att Gabriella började jobba på Röda Korsets Högskola hänger ihop med att hon alltid har haft ett pedagogiskt uppdrag i sina kliniska verksamheter, både på barnintensiven och förlossningsavdelningen.

– Jag har alltid undervisat i allt från hur blodpumpen fungerar till hur vi ska möta nyfödda barn som mår dåligt i samband med förlossningen. Så jag bestämde mig för att ta reda på vad man lär sig på Lärarhögskolan som kan göra att mitt arbete fungerar ännu bättre. Senare blev det naturligt att söka mig vidare till Röda Korsets Högskola.

”Att vi har en något mindre lärarkår gör att vi känner varandra och har en bra samverkan sinsemellan"

– Gabriella Ahlenius, adjunkt

Det faktum att Röda Korset Högskola arbetar utifrån Röda Korsets grundprinciper gör den till en attraktiv arbetsplats menar Gabriella. Att få tillhöra Röda Kors-rörelsen är något hon är stolt över och tycker är väldigt fint.

– Vi är till exempel den enda sjuksköterskeutbildningen i Stockholm som har Kvinnor och barns hälsa som obligatorisk kurs. Andra program har det mer som en valbar kurs. Detta ligger i linje med Röda Korsets värderingar – kvinnor och barn är en viktig del av arbetet.

En mindre högskola med personlig atmosfär

Förutom mötet med studenterna uppskattar Gabriella särskilt det faktum att högskolan är lite mindre med en personlig atmosfär. 

– Att vi har en något mindre lärarkår gör att vi känner varandra och har en bra samverkan sinsemellan. Det är lätt att gå till varandra för att prata och alla brinner för sina ämnesområden.

Ett specifikt område som Gabriella läst många kurser inom är mäns våld mot kvinnor och våld i en nära relation. Hon gläds åt att många studenter idag väljer att skriva sina uppsatser inom dessa viktiga ämnen. 

– Jag blir glad när jag ser att intresset för ämnet har väckts hos studenter. Men jag har även andra hjärteämnen – exempelvis barn med diabetes. Obstetrik och gynekolog är också viktiga ämnen för mig. Jag har jobbat som förlösande barnmorska i femton år men blir fortfarande rörd när ett barn föds. Som tur är kan jag hoppa in och jobba lite extra inom förlossningsvården på Gotland där jag har mitt sommarhus.

Vad vill du att studenterna ska minnas från tiden på Röda Korset högskola?

– Att utbildningen var intressant, i tiden, lagom krävande och samtidigt meningsfull. Jag vill att Röda Korsets Högskola ska utbilda sjuksköterskor som både är självständiga och känner sig stolta i sin yrkesroll, säger Gabriella och lägger till:

– Jag hoppas också att studenterna blir inspirerade av kursen Kvinnor och barns hälsa och att den kan leda till att de vill vidareutbilda sig till barnsjuksköterska eller barnmorska. Att jag har lyckats förmedla dessa fantastiska yrkens fördelar.

En minut – en lärare:

Gabriella Ahlenius, högskoleadjunkt: ”Det kan bli många diskussioner i klassrummet”