Omställning till digital undervisning

IKT-pedagogen John DiMaria: ”Så ställde vi om till digital undervisning på ett relativt smidigt sätt”.
IKT-pedagogen John DiMaria: ”Så ställde vi om till digital undervisning på ett relativt smidigt sätt”.
Publicerad: 07 apr 2021
Lästid: ca

Första året som IKT-pedagog vid Röda Korsets Högskola har varit minst sagt händelserikt för John DiMaria. Efter några månader på nya jobbet bröt pandemin ut och John fick snabbt påbörja arbetet med att stötta verksamheten i att ställa om alla utbildningar till digital undervisning på distans. En tuff utmaning förstås, men omställningen har också lett till positiva effekter för högskolan.

Vad gör en IKT-pedagog?

– Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor och IKT-pedagoger har en viktig roll inom utbildning genom att ge support i hur högskolan bäst använder digitala plattformar och verktyg i undervisningen. IKT-pedagogen utvecklar och stödjer kreativa, inspirerande och varierande lärmiljöer och undervisningsformer, både fysiska och digitala. I uppdraget ingår också att generellt bidra till utveckling och implementering av ökad digitalisering av högskolans verksamheter.

Hur fungerade Röda Korsets Högskolas omställning till digital undervisning?  

– Röda Korsets Högskola hade fokus på digitalisering redan innan covid-19 och därför kunde vi göra en relativt smidig omställning, även om den såklart var krävande. Innan pandemin bröt ut hade jag exempelvis skapat mallar och strukturer till kurser i högskolans lärplattform, Canvas. Dessutom fanns Zoom och liknande kommunikationsverktyg implementerade. Även workshops och fortbildning kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) fanns att tillgå för både medarbetare och studenter.  

Hur har den digitala undervisningen fungerat tycker du?

– I början av övergången hade pedagogerna diskussioner kring undervisningsinnehåll, undervisningens kärna och hur de bäst kunde omvandla teoretiska kurser till distansundervisning. Diskussionerna ledde fram till olika metoder som har använts i den digitala undervisningen. Exempelvis inspelade föreläsningar, rollspel live på Zoom och möjligheten att delta i mindre diskussionsgrupper online.

Vilka svårigheter har ni stött på?

– Många av våra kurser innehåller praktiska moment, både på campus, kliniskt träningscenter (KTC) och i autentisk vårdmiljö under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Dessa utbildningsinslag går inte att överföra till ett digitalt forum. Även om jag är en stor förespråkare för det digitala finns det vissa saker, som exempelvis att lära sig ta ett blodprov, som måste göras på riktigt.

 

”Istället för att diskutera och föreläsa på campus möts alla på Zoom där diskussionen kan frodas och fortsätta utanför klassrummets gränser” 

 

Hur har omställningen påverkat verksamheten?  

– Vi fortsätter att erbjuda utbildningar med hög kvalitet. Även om undervisningen sker i en digital miljö har dialogen mellan pedagoger och studenter kunnat fortgå – och jag skulle även säga att den har ökat. Istället för att diskutera och föreläsa på campus möts alla på Zoom där diskussionen kan frodas och fortsätta utanför klassrummets gränser.  

– Vi har också sett förändringar vid högskolan som arbetsplats, exempelvis en ökad kommunikation och användning av teknik som effektiviserar arbetet. Informella möten i korridoren har kunnat flytta till chattfunktionen i Teams eller till videosamtal. Medarbetare visar också en ökad IKT-vana i sitt arbete.  

 

”Aktivt lärande är en nyckel till att öka studenters delaktighet i distansundervisning”  

 

Hur har omställningen påverkat dig i ditt arbete?  

– Forskning pekar på att aktivt lärande är en nyckel till att öka delaktighet i distansundervisning. Att skapa, producera, diskutera och analysera är viktiga delar därför satsar jag på att tillhandahålla olika digitala forum som exempelvis ”IKT svarar och förklarar” där det finns instruktionsfilmer och länkar till relevanta artiklar.  

 

”Digitaliseringen under covid-19 har skapat fantastiska undervisningsmöjligheter som är mer tillgängliga för alla”  

 

Vad har varit mest utmanande i ditt arbete?  

– Att hitta tid att utveckla nya idéer och projekt på högskolan. Just nu lägger jag fokus på att skapa arbetsplatser och salar där informations- och kommunikationsteknologi finns integrerat och bidrar till pedagogiken. Målet är en varierad undervisningsmiljö när pandemin är över. Att gå tillbaka till salsundervisning kanske är bekvämt, men digitaliseringen det senaste året har också skapat fantastiska undervisningsmöjligheter som är mer tillgängliga för alla. 

Har du några exempel på några sådana möjligheter?  

– Nu kan studenterna ta del av förinspelat material och föreläsningar när det passar dem själva bäst. Att kunna pausa, anteckna och använda sig av undertextning vid föreläsningar är bara några exempel. På så vis kan studenterna tillgodose sig undervisningen på ett mer individanpassat sätt. 

Vad har du lärt dig?  

– Jag har lärt mig mycket om hur betydelsefullt och relevant IKT är för undervisningen vid högskolan. Det är oerhört viktigt att de olika informations- och kommunikationssystemen är integrerade med varandra för att stödja pedagogiken. Att vi använder oss av digitala miljöer via vår läroplattform där studenter och lärarna kan interagera på samma sätt som förut är fantastiskt. En digitaliserad utbildning har även lett till en mer anpassad och individualiserad undervisning där studenter ges möjlighet att jobba i sin egen studietakt, använda olika medier och visa sina kunskaper på fler olika sätt än tidigare. En annan viktig lärdom är att förändringsarbete inte behöver vara perfekt från början. Att ställa om stora delar av en organisation måste få ta tid och att det är okej.  Digitaliseringsarbete är alltid en utvecklingsprocess. 

– Jag har också lärt mig vikten av att hitta och ta sig tid för återhämtning. När datorn stängs av för dagen så behöver även jag ladda mina batterier. Det gör jag genom att umgås med familjen, löpträna, planera och plantera i trädgården eller lyssna på intressanta poddar.