Kontakta oss

Att göra en anmälan

Diskriminering är när högskolan på osakliga grunder behandlar en student eller en sökande sämre än andra och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier är när någon kränker en studerandes eller en sökandes värdighet och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan vara utfrysning, osynliggörande eller kränkande kommentarer. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande

 Hur ärendet hanteras:

Din anmälan går direkt till studievägledaren som sköter handläggningen av likabehandlingsfrågor. Studievägledaren har tystnadsplikt. Efter en anmälan ska högskolan utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Röda Korsets Högskola har som utbildningsanordnare utredningsansvar, d.v.s. att skyndsamt utreda diskriminering och/eller trakasserier. Det är även möjligt att göra en anmälan direkt ställd till rektor.