Så söker du stipendier och bidrag från Stiftelsen Rödakorshemmet

Stiftelsen Rödakorshemmet förvaltar ett antal fonder som delar ut stipendier och bidrag till Röda Korsets Högskolas nuvarande och tidigare studenter.

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier.

Ekonomiska bidrag kan sökas på våren och stipendier kan sökas på hösten.

Följande stipendier, som endast kan sökas av rödakorssjuksköterskor, finns för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet. 

  • Stiftelsen Ella Svenssons Fond – för vidareutbildning och forskning inom vårdvetenskap
  • Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond – för studier och studieresor
  • Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs fond – för stöd för elever och sjuksköterskor
  • John Böttigers stiftelse – för fortbildning och vidareutbildning

Ansökningsblankett

Ladda ner och fyll i ansökan och skicka sedan med post till:

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet
Box 17563
118 91 Stockholm

Mer information

För mer information, e-posta Svenska Röda Korsets stiftelseansvarig på stipendier@redcross.se eller ring 08-452 46 00.