Kris- och beredskapsplan

Röda Korsets Högskolas krisplan och säkerhetsinstruktioner

Krisplanen gäller för högskolans personal och studenter vid krissituationer. Krisplanen anger vilka åtgärder som ska vidtas när en olycka inträffar, när hot riktas mot högskolan eller en krissituation uppstår på arbetsplatsen.

Vid krissituation eller olycka

Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Är det möjligt att ge första hjälpen?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?

Ring SOS Alarm, larmnummer 112, vid nödläge för att tillkalla

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis

Uppsamlingsplats

Hälsovägen 7 till höger från entrén på plan 4 – Utanför Novum huset mot Hälsovägen. Se karta:

Kontakt

Helene Kindström
HR-chef, säkerhetsansvarig
+46 (0)8 587 516 56
helene.kindstrom@rkh.se