Välkommen till docentföreläsning av Marja Schuster, lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola.

Människan i världen och världen i människan

 

Datum: 2019-11-27
Tid:       15.30–17.00
Plats:  Röda Korsets Högskola, Hälsovägen 11 C, Campus Flemingsberg, Huddinge, sal Emmy Rappe

Välkommen till docentföreläsning av Marja Schuster, lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. 

Marjas forskning berör olika typer av existentiella gränssituationer som
innebär att livet i någon mening förändras i grunden. Ett annat forskningsområde handlar om att problematisera forskningsprocessen och forskarens roll. Människors meningsskapande och  identitet har varit genomgående teman i nästan all hennes forskning                       . 

I föreläsningen ”Människan i världen och världen i människan” kommer Marja att presentera sin forskning som i stora delar handla                          r om omvårdnad och vårdpedagogik.