Rödakorssjuksköterskor kan nu söka bidrag från Stiftelsen Rödakorshemmet

Som utexaminerad sjuksköterska från Röda Korsets Högskola finns möjlighet att söka medel från någon av de behovsprövade fonder som förvaltas av Stiftelsen Rödakorshemmet – för understöd, rekreation eller stipendier.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2020