Belöning av examensarbeten vid Röda Korsets Högskola i samarbete med Röda Korsets Sjuksköterskeförening

Fyra av våra duktiga studenter har fått stipendium av Röda Korsets sjuksköterskeförening för sina uppsatser.
Varje termin ger Röda Korsets sjuksköterskeförening stipendium till två nominerade examensarbeten från Röda Korsets Högskola, men eftersom det i år är sjuksköterskornas OCH barnmorskornas år så ger de stipendium till fyra uppsatser.

Normalt delas dessa stipendier ut i samband med avslutningshögtiden. I år är denna högtid framflyttad på grund av den rådande pandemin. Röda Korsets Sjuksköterskeförenings ordförande May Blom vill genom denna videohälsning tala om vilka studenter som fått stipendier och motiveringen till detta.