Ny studie av forskare på RKH om nyanlända barns hälsa i Sverige

Röda Korsets högskola har i samarbete med Folkhälsomyndigheten gjort en enkätundersökning bland mer än 2 500 barn och unga i åldrarna 12–18 år som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien. Undersökningen är en av de mest omfattande som gjorts om hälsa och levnadsförhållanden bland nyanlända barn och unga i ett höginkomstland.

En klar majoritet av nyanlända barn och unga uppger att de mår bra och är tillfreds med livet. Samtidigt uppger vart femte barn att de känt sig illa behandlade på grund av sin bakgrund, det framgår av studien som Röda Korsets högskola och Folkhälsomyndigheten genomfört på uppdrag av regeringen. 

–  I en ny miljö är känslan av trygghet mycket viktig för barns hälsa. Att uppmärksamma skolans sociala miljö, och rikta insatser för att främja sunda elevrelationer och jämlikhet kan därför vara särskilt hälsofrämjande för nyanlända barn, säger Fredrik Saboonchi, professor vid Röda Korsets högskola som har lett studien.

Läs pressmeddelandet i sin helhet