Ny publikation av Katri Manninen och Gunilla Björling i projektet SimE, ett EU-projekt som genom simulering syftar till öka etikkunskaper hos sjuksköterskestudenter.

Ny publikation av Katri Manninen och Gunilla Björling i projektet SimE, ett EU-projekt som genom simulering syftar till öka etikkunskaper hos sjuksköterskestudenter.