Aktuellt

Här hittar du våra senaste nyheter.

15 jan 2021

”Ni är nu inte bara sjuksköterskor, ni är Rödakorssjuksköterskor!” – avslutningshälsning till nyutexaminerade studenter

Så löd rektor Susanne Georgssons inledning i hennes tal i högskolans digitala avslutningshälsning till studenterna från VK-18 som idag tar sin examen. I den rådande pandemin gratulerades de nyutexaminerade sjuksköterskestudenterna från Röda Korsets Högskolas sjuksköterskeutbildning via en digital hälsning med rektor och programansvarig.

13 jan 2021

Nya studenter välkomnades på campus

Den här veckan har nya sjuksköterskestudenter hälsats välkomna till Röda Korsets Högskola. Presentationer har skett på campus för grupper om tjugo där våra nya studenter har fått information om praktikaliteter inför terminsstarten och fått möta både medarbetare och studentkår.

12 jan 2021

Hur handledarens roll vid peer-learning av sjuksköterskestudenter kan kopplas till dennes olika roller: en fenomenografisk studie

Peer-learning är en pedagogisk modell som alltmer används av hälso- och sjukvårdsstudenter i samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hur vi förstår handledarens roll har betydelse för hur peer-learning för studenter ska hanteras och genomföras framöver.

11 jan 2021

Tandläkarstudenters anteckningsmetoder ökar läskunnigheten för den framtida yrkesrollen visar ny studie

Läskunnighet är en del av lärandet inom högre utbildning där studenter förväntas kunna läsa, skriva om och prata om olika, men nya typer av texter jämfört med tidigare skolning. En ny studie visar att anteckningstagande bland tandläkarstudenterna inte bara ökar kunskapen om ett särskilt ämne utan förbereder studenterna för den framtida yrkesrollen.

07 jan 2021

Vaccination på äldreboende

Nu har vaccinationen mot covid-19 påbörjats. Maria Åling, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och adjunkt vid Röda Korsets Högskola har tillsammans med kollegor givit vaccin mot covid-19 på äldreboenden under den senaste veckan.

07 jan 2021

Nya studenter välkomnas

Snart välkomnar vi nya studenter. Här finns all information du behöver veta inför din terminsstart, varmt välkommen som student till Röda Korsets Högskola!

Charlotta Charlotta Tegnestedt, lärare vid Röda Korsets Högskola
18 dec 2020

”Jag kom in med skyddsutrustning och såg alla svårt sjuka människor – då blev allt så verkligt”

Charlotta Tegnestedt är utbildad specialistsjuksköterska inom intensivvård och jobbar som lärare vid Röda Korsets Högskola. När pandemin bröt ut under vårvintern 2020 bestämde hon sig för att gå in och arbeta med covid-intensivvård. Här berättar hon om sina erfarenheter.

12 dec 2020

Antagen till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola? Glöm inte att tacka ja!

Grattis till dig som har kommit in på Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola! Nu har det första antagningsbeskedet inför vårterminen publicerats på antagning.se. Glöm inte att svara senast den 16 december!