HemNyheterVi måste lära oss ta tillvara flyktingars egen kapacitet
Fred Saboonchi

Vi måste lära oss ta tillvara flyktingars egen kapacitet

Det finns en tendens att tala om asylsökande som en homogen grupp då psykisk hälsa diskuteras, trots att det är en rad faktorer som påverkar hälsan – inte minst de egna och gruppens inneboende resurser till återhämtning. – Det finns en potentiell kapacitet för återhämtning som vi måste lära oss att mobilisera, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi vid Röda Korsets högskola.

Läs hela intervjun med Fredrik Saboonchi i Psykologtidningen