HemNyheterVi delar ut stipendier

Vi delar ut stipendier

Röda Korsets Högskola kan i samarbete med Svenska Röda Korset; genom medel från Elsa Brändströms fond, detta läsår dela ut stipendier till 5 sjuksköterskestudenter vid samarbetslärosätet Community Health Nurses’ Training School i Akim Oda, Ghana och till 3 sjuksköterskestudenter vid samarbetslärosätet Kolandoto College of Health Sciences, Shinyanga, Tanzania.

Stipendierna täcker dessa studenters studieavgifter, boende och mat under hela det tredje och sista årets studier. Det betyder att högpresterande studenter, med ekonomiska svårigheter, får möjligheten att slutföra sin sjuksköterskeutbildning.

Även under nästa läsår kommer, genom dessa medel, lika många studenter vid dessa skolor att kunna få stipendier för deras sista studieår.