HemNyheterVi besökte Dignity

Vi besökte Dignity

Forskningstemat Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens besökte Dignity; Danish Institute Against Torture.

Forskarna i forskningstemat Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens besökte under två dagar mellan 1-2 oktober Dignity; Danish Institute Against Torture.

Dignity har under de senaste 30 åren bedrivit behandling av tortyröverlevare, forskning och påverkansarbete i syfte att motverka tortyr och stödja de drabbade och deras familjer. Temats forskare fick ta del av Dignitys omfattande internationella forskningsarbete samt presenterade den egna pågående forskningen vid RKH som riktar sig på samma fält. Under det intensiva programmet hann temats forskare även diskutera strategier för att utveckla en multidisciplinär forskningsmiljö samt möjliga framtida samarbete mellan RKH och Dignity.

Besöket möjliggjordes av ett pris som forskningstemat Hälsofrämjande Interventioner och Resiliens erhöll för bästa presentation vid förra året forskningskonferens vid RKH.