HemNyheterVi arrangerar en heldagskonferens om ”Forskning och utveckling för samtid & framtid”

Vi arrangerar en heldagskonferens om ”Forskning och utveckling för samtid & framtid”

Den 16 oktober arrangerar Röda Korsets Högskola en heldagskonferens om ”Forskning och utveckling för samtid & framtid”. Konferensen syftar till att tillsammans med KTH Skolan för Teknik och Hälsa samt våra övriga samarbetspartners presentera och diskutera forskning och utveckling för samtid och framtid. Vi kommer även ge en överblick över den forskning och de forskningsprojekt som bedrivs vid Röda Korsets Högskola idag. 

Konferensen är ett tillfälle för våra forskare att nå ut till våra studenter och personal med sina forskningsresultat och på så sätt bidra till utveckling och fortbildning inom högskolans forskningsområden. 

Konferensen vänder sig till högskolans personal, studenter och samarbetspartners. 

För mer information och program:
Konferensprogram
Abstracts