HemNyheterVetenskap & samhälle

Vetenskap & samhälle

Framgångsrik samverkan med RKH möjliggjorde för första doktoranden att disputera vid akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola.

Manaporn Chatchumni disputerade nyligen som första doktorand i vårdvetenskap inom det nya området Hälsa och Välfärd på Mälardalens högskola. Avhandlingen Post-operative pain management practice: Current situation and challenges within nursing practice är en studie om sjuksköterskors arbete med patienters återhämtning efter bukkirurgiska ingrepp.

Monir Mazaheri och Henrik Eriksson har varit handledare under avhandlingsarbetet och forskarutbildningen.

Läs mer om Manaporn Chatchumnis avhandling här:

http://mdh.se/nyheter/tid-kultur-och-engagemang-har-stor-inverkan-pa-sjukskoterskors-omvardnad-1.90578